Intuicja Społeczna

Intuicja Społeczna

Intuicja Społeczna

Intuicja Społeczna – Nowa kompetencja

Badania neuropsychologa Richarda Davidsona, przyczyniły się do odkrycia nowego stylu emocjonalnego. Styl ten jest ściśle związany ze swoistym ośrodkiem centralnym intuicji w mózgu. Dzięki niemu część z nas posiada niezwykłą umiejętność odczytywania z gestów, tonu, wypowiedzi, ruchu, sposobu poruszania się, intencji innych ludzi i co za tym idzie – umiejętnie dostosowuje swoje działania tak, żeby osiągnąć jak najlepsze cele.

Rozwiń swoją Intuicję Społeczną

Dzięki umiejętności kierowania uwagi w odpowiednią stronę i zautomatyzowaniu tej czynności, możesz w sposób drastyczny podnieść zdolność odczytywania motywów działania innych ludzi, ich pragnień i stanów emocjonalnych a tym samym lepiej na nie reagować.

Rozwiń swoją Intuicję Społeczną

Dzięki umiejętności kierowania uwagi w odpowiednią stronę i zautomatyzowaniu tej czynności, możesz w sposób drastyczny podnieść zdolność odczytywania motywów działania innych ludzi, ich pragnień i stanów emocjonalnych a tym samym lepiej na nie reagować.

Wszyscy kłamią. Nie daj się oszukać!

Dzięki rozwinięciu intuicji społecznej, będziesz w stanie rozpoznać, kiedy ktoś próbuje cię oszukać.

W biznesie, polityce i małżeństwie.

Będziesz rozumiał i dostrzegał mikroekspresje, subekspresje oraz makroekspresje, a także odróżniał ilustratory od manipulatorów.

Bądź skuteczniejszy

Dzięki dostrzeganiu subtelnych sygnałów, zdradzających ukryte motywy ludzkich działań i ich rozumieniu, możesz właściwie reagować, zachować bierność lub się wycofać. Osiągając tym samym maksymalny efekt. Będziesz wiedział jaki stosunek wobec Twoich pomysłów i zachowań mają inni ludzie.

"Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii"

~Arthur C. Clarke

Imponuj wykorzystaniem wiedzy naukowej w praktyce i rozszyfrowuj intencje innych ludzi na podstawie języka ich ciała tak, jakbyś czytał w ich myślach.

Prowadzący

Jarosław Świątek

neuropsycholog, nauczyciel akademicki, założyciel Szkoły Inteligencji Emocjonalnej, popularyzator nauki i komentator medialny. Autor książki “Wszyscy kłamią. Nie daj się oszukać!”. Specjalista ds. afektywnych podstaw orientacji w otoczeniu, decepcji, psychologii reklamy oraz mechanizmów utajonego uczenia się.

Otrzymaj certyfikat

Do 7 dni od zakończenia szkolenia, uczestnicy mogą wykonać specjalnie przygotowany test rozpoznawania emocjonalnych ekspresji mimicznych. Jego wykonanie umożliwi zdobycie certyfikatu rozpoznawania ekspresji emocji. Wykonanie testu na poziomie co najmniej 90% spowoduje certyfikację na poziomie eksperckim.

© 2024 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.