Szkolenie Intuicja Społeczna w Bielsku-Białej

Szkolenie Intuicja Społeczna w Bielsku-Białej

269,00 

27 maja

godz. 1800-2140
Qubus Hotel Bielsko-Biała, ul. Mostowa 2

Kategoria:

Opis

Kiedy i Gdzie?

27 maja

1800-2140

Qubus Hotel Bielsko-Biała, ul. Mostowa 2

Prowadzący

Jarosław Świątek

neuropsycholog, redaktor naczelny Polskiego Portalu Psychologii Społecznej, założyciel Szkoły Inteligencji Emocjonalnej, popularyzator nauki i komentator medialny. Autor książki “Wszyscy kłamią. Nie daj się oszukać!”, doradca i konsultant wielu firm i instytucji w zakresie budowania marki i kreowania wizerunku. Specjalista ds. perswazji, wpływu społecznego, afektywnych podstaw orientacji w otoczeniu, decepcji oraz psychologii reklamy.

Intuicja Społeczna – Nowa kompetencja

Badania neuropsychologa Richarda Davidsona, przyczyniły się do odkrycia nowego stylu emocjonalnego. Styl ten jest ściśle związany ze swoistym ośrodkiem centralnym intuicji w mózgu. Dzięki niemu część z nas posiada niezwykłą umiejętność odczytywania z gestów, tonu, wypowiedzi, ruchu, sposobu poruszania się, intencji innych ludzi i co za tym idzie – umiejętnie dostosowuje swoje działania tak, żeby osiągnąć jak najlepsze cele.

Rozwiń swoją Intuicję Społeczną

Dzięki umiejętności kierowania uwagi w odpowiednim kierunku i zautomatyzowaniu tej czynności, możesz w sposób drastyczny podnieść zdolność odczytywania motywów działania innych ludzi, ich pragnień i stanów emocjonalnych a tym samym lepiej na nie reagować.

Wszyscy kłamią. Nie daj się oszukać!

Dzięki rozwinięciu intuicji społecznej, będziesz w stanie rozpoznać, kiedy ktoś próbuje cię oszukać.

W biznesie, polityce i małżeństwie.

Będziesz rozumiał i dostrzegał mikroekspresje, subekspresje oraz makroekspresje, a także odróżniał ilustratory od manipulatorów.

© 2024 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.