Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

  Imię i nazwisko

  e-mail

  kod pocztowy

  Miasto

  Płatność
  1240 zł – jednorazowa opłata330 zł – opłata miesięczna

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  © 2024 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.