Test wypalenia zawodowego

Test wypalenia zawodowego

17 lutego 2021 0

149,00 

LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

Kategorie: ,

Opis

Opis

Intensywna, wyczerpująca praca, podobnie jak żmudna i o niskim stopniu intensywności i zmienności, mogą prowadzić do stanu wypalenia zawodowego. Taki stan utrudnia produktywność i poprawę jakości wykonywanej pracy. Wpływać może także na życie prywatne. Z wypaleniem zawodowym związany jest stres, poczucie kontroli czy potrzeba osiągnięć (ZOBACZ KWESTIONARIUSZ). Czasami receptą może być zmiana pracy, często jednak albo zmiana podejścia do wykonywanego zawodu (zmiana wewnętrzna), albo zmiana zakresu wykonywanych obowiązków w ramach pełnionej dotychczas funkcji.

LBQ składa się z 24 pozycji opisującej odczucia, co do których należy się ustosunkować na 6-cio stopniowej skali, która odnosi się do częstości ich występowania. LBQ pozwala na określenie czterech aspektów wypalenia zawodowego: wyczerpania psychofizyczne, brak zaangażowania w relacje z klientami, poczucie braku skuteczności zawodowej, rozczarowanie.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Znakomite narzędzie do diagnozy zespołów pracowniczych, jak i jednostek. Pomocne w planowaniu interwencji i zmian w organizacji a także ocenie klimatu panującego w środowisku pracowniczym.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.