Test refleksyjności

Test refleksyjności

17 lutego 2021 0

149,00 

KR Kwestionariusz Refleksyjności

Kategorie: ,

Opis

Opis

Rozważne osoby zazwyczaj potrafią trafnie ocenić swoje umiejętności i przewidzieć swoje przyszłe sukcesy i porażki. Często mają zaufanie do swoich zdolności i są skoncentrowane na celu. Ich przeciwieństwem są osoby, które nie wierzą w siebie i wykazują przesadną ostrożność wynikającą z lęku przed niepowodzeniem.

Kwestionariusz refleksyjności służy do diagnozy refleksyjności rozumianej jako styl poznawczy. Refleksyjność mierzona jest na dwóch skalach: Rozwaga oraz Niepewność siebie. Badani określają różne stwierdzenia, na ile odnoszą się one do nich samych, a na ile tego nie czynią.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

KR może pomóc w poszukiwaniu przyczyn trudności i niepowodzeń w różnych obszarach funkcjonowania tj.: nauka, praca, relacje z ludźmi. Pozwala także prognozować powodzenie w różnych działaniach. Wyniki mogą pomóc osobie wypełniającej test we właściwym określeniu kierunku samorozwoju.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.