Test radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Test radzenia sobie w sytuacjach stresowych

17 lutego 2021 0

159,00 

CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Kategorie: ,

Opis

Opis

Stres towarzyszy nam na każdym kroku. Ilekroć martwimy się czy zdążymy na czas do pracy, po dziecko z przedszkola czy przygotować posiłek na przyjęcie, odczuwamy stan stresowy. Jedni ludzie przeżywają go silniej od innych, co może być związane m.in. z temperamentem (ZOBACZ – KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU PTS). Współczesne czasy sprzyjają przeżywaniu stresu w wielu rozmaitych okolicznościach każdego dnia. Jego częste odczuwanie może prowadzić do chorób psychosomatycznych, czynnościowych zaburzeń neurologicznych i konwersyjnych. Nie mówiąc już o tym, że zwyczajnie uprzykrza życie. Warto wiedzieć na jakim poziomie stresu funkcjonujemy na co dzień i jak sobie z nim radzimy.

CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących zachowań, które ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali na ile opisane zachowanie zgadza się z jej sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu, SSZ – styl skoncentrowany na emocjach, SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni przyjmować może jedną z dwóch form: angażowania się w czynności zastępcze (ACZ) lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT).

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Może służyć do określenia kwalifikacji na różne stanowiska, w których występuje duże natężenie stresowych sytuacji (policjant, strażak, żołnierz, kierowca) lub np. w badaniu osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni. Test jest dostosowany do różnych grup zawodowych i pozwala także na określenie nad jakimi aspektami reakcji stresowych należy pracować, aby były one efektywniejsze.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.