Test preferencji

Test preferencji

17 lutego 2021 0

159,00 

WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP

Opis

Opis

Sokrates rzekł, iż wie, że nic nie wie. Ludzie często mają problem z określeniem swoich zainteresowań czy preferencji. Część jest zdecydowana i potrafi zrobić to bez wahania, ale większość nawet jeśli wymieni niektóre ze swoich zainteresowań, nie jest przekonana, że faktycznie stanowią one dla nich rzecz istotną i są zgodne z ich osobowością, temperamentem i umiejętnościami.

Kwestionariusz preferencji WKP pozwala na diagnozę zainteresowania różnymi czynnościami przydatnymi podczas wyboru takiej lub innej pracy czy kierunku kształcenia. Umożliwia wygenerowanie listy zawodów preferowanych i tych, w których osoba wypełniająca test się nie sprawdzi.

Test opiera się na siedmiu grupach zainteresowań, odnoszących się do typów wykonywanych czynności: językowych, matematyczno-logicznych, praktyczno-technicznych, praktyczno-estetycznych, opiekuńczo-usługowych, kierowniczo-organizacyjnych, zainteresowań biologicznych. Na podstawie osiąganych wyników, umożliwia także określenie warunków preferowanej pracy pod kątem stresującego czy bogatego w różne bodźce środowiska, pracy improwizowanej czy też zaplanowanej.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Test dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczniów szkół średnich i osób dorosłych. Pomoże w wyborze kształcenia, dokształcania się, wyborze zawodu czy w podjęciu decyzji o zmianie kwalifikacji.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.