Test poziomu lęku dla dzieci

Test poziomu lęku dla dzieci

1 marca 2021 0

149,00 

STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci

Opis

Opis

Lęk towarzyszy ludziom w życiu od najmłodszych lat. Jego powody mogą być różne, ale zasadniczo mają charakter albo zewnętrzny – powodowany przez różne zjawiska, które towarzyszą ludziom w środowisku, w którym się obracają, albo wewnętrzny – jako funkcja wrażliwego układu nerwowego, w wyniku której ludzie mają tendencję do formułowania obaw bez żadnego konkretnego powodu. Bardzo często lęk jest wynikiem kombinacji środowiska i wrażliwości układu nerwowego na zagrażające bodźce. Lęk może więc wynikać z czynników zewnętrznych jak i być wewnętrzną cechą człowieka.

STAIC to narzędzie do pomiaru lęku u dzieci w wieku 10-14 lat, który rozumiany jest zarówno jako stan wyzwalany przez sytuację (np. środowisko szkolne), jak i cechę osobowości. Składa się z dwóch podskal, które pozwalają określić natężenie obu czynników. Dzieci wybierają jedną z czterech odpowiedzi na każde pytanie czy określenie, które pojawia się w teście.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Pomaga wychwycić różnice w odczuwaniu lęku, które mogą być przyczyną niepowodzeń szkolnych, radzenia sobie w relacjach z rówieśnikami i ogólnego funkcjonowania dziecka.

Dla uczniów w wieku 10-14 lat.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.