Test poziomu lęku

Test poziomu lęku

17 lutego 2021 0

149,00 

STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI

Opis

Opis

Lęk towarzyszy ludziom w życiu od najmłodszych lat. Jego powody mogą być różne, ale zasadniczo mają charakter albo zewnętrzny – powodowany przez różne zjawiska, które towarzyszą ludziom w środowisku, w którym się obracają, albo wewnętrzny – jako funkcja wrażliwego układu nerwowego, w wyniku której ludzie mają tendencję do formułowania obaw bez żadnego konkretnego powodu. Bardzo często lęk jest wynikiem kombinacji środowiska i wrażliwości układu nerwowego na zagrażające bodźce. Lęk może więc wynikać z czynników zewnętrznych jak i być wewnętrzną cechą człowieka.

STAI to narzędzie do diagnozy poziomu lęku rozumianego jako stan przejściowy i uwarunkowany przez okoliczności życiowe jak i jako cecha osobowości. Składa się z dwóch podskal, które pozwalają określić natężenie obu czynników. Osoba badana dokonuje wyboru jednej z czterech opcji znajdujących się pod każdym pytaniem lub stwierdzeniem testowym.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Test umożliwia określenie poziomu odczuwanego lęku w związku z zaistniałą sytuacją jak i jako cechy – względnie stałego sposobu reagowania człowieka wobec różnych nowych zdarzeń, z którymi przychodzi mu się na co dzień zmagać – tak w pracy, jak w środowisku domowym. Przeznaczony jest on dla młodzieży w wieku 15-18 lat jak i osób dorosłych do 79 roku życia. Przeszedł trafność diagnostyczną w badaniu żołnierzy i umożliwia diagnozowanie osób przystosowanych lub słabo przystosowanych do pełnienia służby.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.