Test pomiaru depresji dla dzieci

Test pomiaru depresji dla dzieci

9 marca 2021 0

169,00 

Zestaw kwestionariuszy CDI 2

Opis

Opis

Depresja jest określana jako jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Może się przytrafić każdemu, niezależnie od wieku. Przyczyny depresji mogą być zarówno egzogenne (zewnętrzne), jak i endogenne (wewnętrzne). W pierwszym przypadku – prowadzą do niej okoliczności życiowe, w drugim – dochodzi do zaburzenia w przesyłaniu neuroprzekaźników w mózgu. Depresja jest w pełni wyleczalną chorobą zarówno wskutek psychoterapii jak farmakologii. Aby jednak móc podjąć działanie, trzeba najpierw rozpoznać jej występowanie.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat.Test ten wykonuje dziecko - część samoopisową oraz opiekun - część opisową. Każdą część wypełnia się od 10 do 15 minut. CDI 2 może pomóc w identyfikacji dzieci i adolescentów cierpiących z powodu objawów depresyjnych. W połączeniu z innymi istotnymi źródłami informacji narzędzia te mogą pomóc we wczesnej identyfikacji młodzieży podatnej na depresję,

Kwestionariusze zawierają skale służące do pomiaru problemów emocjonalnych i problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem; wersja samoopisowa zawiera dodatkowo podskale mierzące negatywny nastrój / objawy somatyczne, niską samoocenę oraz brak efektywności w działaniu i problemy interpersonalne.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.