Test pomiaru depresji

Test pomiaru depresji

17 lutego 2021 0

159,00 

KPD Kwestionariusz do Pomiaru Depresji

Opis

Opis

Depresja jest określana jako jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Może się przytrafić każdemu, niezależnie od wieku. Przyczyny depresji mogą być zarówno egzogenne (zewnętrzne), jak i endogenne (wewnętrzne). W pierwszym przypadku – prowadzą do niej okoliczności życiowe, w drugim – dochodzi do zaburzenia w przesyłaniu neuroprzekaźników w mózgu. Depresja jest w pełni wyleczalną chorobą zarówno wskutek psychoterapii jak farmakologii. Aby jednak móc podjąć działanie, trzeba najpierw rozpoznać jej występowanie.

KPD jest narzędziem służącym do rozpoznania stanu depresyjnego. Pozycje kwestionariusza dobrane są w taki sposób, aby odzwierciedlały podstawowe objawy tj.: utrata energii, anhedonia, myśli samobójcze, pesymizm i poczucie winy. Obejmuje pięć skal: Deficyty poznawcze i utrata energii (DPUE), Myślenie o śmierci, pesymizm i alienacja (MSPA), Poczucie winy i napięcie lękowe (PWNL), Objawy psychosomatyczne i spadek zainteresowań (OPSZ) oraz Samoregulacja (SR). Ponadto obliczany jest wynik łączny, który stanowi ogólny wskaźnik nasilenia objawów depresyjnych.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Dla uczniów w wieku 16-19 lat oraz osób dorosłych w wieku od 18 do 69 roku życia. Test służy diagnozie osób przechodzących depresję jak również może być pomocny w monitorowaniu przebiegu choroby i postępów w terapii.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.