Test motywacji

Test motywacji

17 lutego 2021 0

169,00 

LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć

Opis

Opis

Jedni ludzie szybko poddają się w obliczu trudności i porzucają wykonywaną pracę, inni trwają w niej, choć nie sprawia im przyjemności. Przez co nie rozwijają się i nie poszerzają swoich umiejętności. Na drugim biegunie są osoby, które świetnie sobie radzą pomimo przeszkód, które traktują jak ciekawe wyzwania, z którymi nie tyle muszą się zmierzyć, co mogą dzięki nim się rozwinąć. Osoby te różnią się w zakresie motywacji osiągnięć. Osoby z silną motywacją osiągnięć dążą do celu nawet przy potężnym sztormie przeciwności losu, podczas gdy osoby ze słabą motywacją, poddają się na samą myśl o odcumowaniu od bezpiecznego i dobrze znanego brzegu. Nad motywacją osiągnięć można pracować, ale najpierw trzeba wiedzieć jaki jej poziom się samemu posiada.

LMI mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej aspektów tj.: preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość. Pozwala na określenie pewności siebie, ambicji oraz realnej samokontroli.
Skala LMI pozwala na określenie czterech typów motywacji osiągnięć dla uczniów szkół średnich, studentów oraz pracowników. Każdy z typów motywacji jest związany z określoną konfiguracją ambicji, pewności siebie i samokontroli.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Dla uczniów szkół średnich, studentów i osób dorosłych. Kwestionariusz pozwala na prognozę awansu zawodowego, rozwoju umiejętności i determinacji w osiąganiu założonych celów. Ponieważ potrzebę osiągnięć można kształtować, uzyskanie niskich wyników umożliwia rozpoczęcie procesu zwiększania motywacji w tym zakresie lub dopasowania zawodu, który nie wywołuje stresu z powodu niskiej motywacji osiągnięć.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.