Test kompetencji/umiejętności

Test kompetencji/umiejętności

17 lutego 2021 0

169,00 

Bateria testów APIS-P(R)/APIS-Z

Opis

Opis

Osoby wyjątkowo zdolne - podobnie jak osoby mniej uzdolnione, posiadają wspólny problem: często nie wiedzą w czym są tak naprawdę dobre. Ci pierwsi z tego powodu, że wydaje się, że są mocni we wszystkim, ci drudzy zaś czują, że we wszystkim są tak samo przeciętni. Tymczasem gdyby przyjrzeć się dokładnie ich umiejętnościom, okazałoby się, że do pewnych rzeczy wysiłku nie potrzebują a pewne sprawiają im więcej kłopotu – niezależnie od tego czy określani są jako ponad przeciętni czy też nie.

Bateria testów APIS-P(R) składa się z ośmiu kategorii: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki

Pozwala ona określenie i sklasyfikowanie czterech typów zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Każdą reprezentują dwa testy.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Test pozwala na określenie swoich mocnych i słabych stron zarówno przy wyborze zawodu, jak studiów czy kierunków kształcenia podyplomowego. Można go także wykorzystać w procesie rekrutacji na rozmaite funkcje i stanowiska. Pozwala na zorientowanie się co jest lub nie ukrytą siłą osoby podejmującej test, ale także które aspekty powinna i może ona poprawić w swoim funkcjonowaniu.

Dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych w wieku od 18 do 69 lat

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.