Test inteligencji emocjonalnej

Test inteligencji emocjonalnej

17 lutego 2021 0

149,00 

DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

Opis

Opis

Inteligencja Emocjonalna to współcześnie coraz bardziej pożądana cecha w społeczeństwie. Poszukiwane są osoby o wysokiej IE do zarządzania zespołami w wielu firmach na całym świecie. IE pomaga w wielu obszarach funkcjonowania człowieka – od pracy zawodowej czy edukacji po życie prywatne. Wysoka IE pozwala na harmonijne życie w społeczeństwie i umiejętne zarządzanie własnymi emocjami. Co ważne – poziom IE można podnosić poprzez działania edukacyjne w tym obszarze. Warto zatem znać swój poziom inteligencji emocjonalnej

DINEMO pozwala na określenie poziomu inteligencji emocjonalnej na dwóch płaszczyznach: JA – odnoszącej się do tego, w jaki sposób osoba badana rozumie i potrafi kontrolować własne emocje a także INNI – umożliwiającej określenie w jaki sposób radzi sobie z interpretowaniem stanów emocjonalnych innych osób oraz jak adekwatnie na te stany reaguje i wpływa.

Wszystkie testy znajdujące się w naszej ofercie są rzetelnymi, wystandaryzowanymi, naukowymi narzędziami diagnostycznymi, pochodzącymi z bazy testów psychometrycznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posługiwać się nimi mogą wyłącznie osoby uprawnione.

ZASTOSOWANIE

Wiedza na temat poziomu inteligencji emocjonalnej pozwala na prognozowanie rozwoju zawodowego pod kątem budowania relacji z innymi ludźmi, zarządzania, rozwiązywania problemów w zespole. Test dla uczniów szkół podstawowych klas 7 i 8, a także szkół średnich oraz osób dorosłych.

Po wykonaniu testu online przesyłany jest raport z informacją o posiadanych umiejętnościach i ich poziomie oraz zaleceniach z nich wynikających.
© 2022 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.