W pojedynkę świata nie zmienisz

W pojedynkę świata nie zmienisz

Roczna Szkoła inteligencji Emocjonalnej

Narzędzia skutecznego działania – Toolbox IE

Nauka umożliwiła posługiwanie się konkretnymi narzędziami, które wywierają istotny wpływ na zmianę myśli i zachowań innych ludzi a także swoich własnych. Dzięki zarządzaniu najważniejszymi zasobami – zasobami ludzkimi, możliwe jest realizowanie najśmielszych celów i marzeń. Toolbox IE pozwala na budowanie efektywnych sieci społecznych w trzech kluczowych aspektach

Projektowanie przestrzeni społecznych

Zestaw narzędzi do pobudzania kreatywności, produktywności, motywacji i przyjaznej atmosfery w jednolitym środowisku pracy. Przestrzeń, w której pracujemy i żyjemy ma kolosalne znaczenie w aktywacji stanów emocjonalnych. Niewiele osób przywiązuje do tego wagę, a tymczasem nauka pokazuje w jaki sposób można projektować przestrzeń tak, by sprzyjała odpowiedniej atmosferze do realizacji konkretnych celów zespołu.

Zarządzanie potencjałem innych osób

Wpływanie na rozwój i harmonijną współpracę wymaga nie tylko pogodzenia ze sobą rozmaitych punktów widzenia i interesów ludzkich, ale także odpowiedniej komunikacji oraz umiejętnego dostrzegania konfliktów i motywowania innych oraz wydobywania ich maksymalnego potencjału. Istnieją ku temu zweryfikowane naukowo techniki, które stanowią przybornik osób z wysoką inteligencją emocjonalną.

Rozwijanie zdolności autoregulacji

Świadomość swoich mocnych i słabych stron to za mało, żeby optymalnie radzić sobie w środowisku zawodowym czy prywatnym. Aby skutecznie realizować swoje plany i cele, konieczna jest zdolność do rozumienia własnych emocji, działań i umiejętne sterowanie nimi tak, aby przynosiły możliwie jak największe korzyści. Konkretne narzędzia do samokontroli, motywacji, wglądu we własne Ja dają takie możliwości.

Ukończ roczną Szkołę Inteligencji Emocjonalnej

Automatyzacja i rozwijająca się sztuczna inteligencja będzie zastępowała wiele zawodów wykonywanych obecnie przez ludzi. Jeśli jesteś w stanie wyobrazić sobie, że Twoją pracę może wykonywać w przyszłości robot, to tak najprawdopodobniej się stanie. Maszyny nie będą jednak miały szans z ludźmi w zakresie projektowania sieci społecznych. Oto prawdziwe kompetencje przyszłości, które umożliwią Tobie sięganie po marzenia. NARZĘDZIA SKUTECZNEGO DZIAŁANIA TO NARZĘDZIA LUDZI Z WYSOKĄ INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ

Dołącz do elity osób o najwyższym ilorazie EQ

Poprzez wykonywanie psychologicznych testów psychometrycznych przed rozpoczęciem i po zakończeniu naszego rocznego treningu IE, udowodniliśmy że inteligencję emocjonalną można podnieść poprzez nasz program edukacyjny. Jesteśmy jedyną placówką edukacyjną w kraju, wykonującą tego typu pomiar, który dodawany jest do dyplomu i jest naukowym dowodem na skuteczność rocznego treningu.

Przed SIE M=21,78 - wyniki przeciętne
Po SIE M=27,56 - wyniki wysokie
N=22
t(21)= -6,56; p<0,001*

*Wyniki obliczono za pomocą Dwuwymiarowego Inwentarza Inteligencji Emocjonalnej Anny Matczak i Aleksandry Jaworowskiej (2006)

Dołącz do elity osób o najwyższym ilorazie EQ

Poprzez wykonywanie psychologicznych testów psychometrycznych przed rozpoczęciem i po zakończeniu naszego rocznego treningu IE, udowodniliśmy że inteligencję emocjonalną można podnieść poprzez nasz program edukacyjny. Jesteśmy jedyną placówką edukacyjną w kraju, wykonującą tego typu pomiar, który dodawany jest do dyplomu i jest naukowym dowodem na skuteczność rocznego treningu.

Przed SIE M=21,78 - wyniki przeciętne
Po SIE M=27,56 - wyniki wysokie
N=22
t(21)= -6,56; p<0,001*

*Wyniki obliczono za pomocą Dwuwymiarowego Inwentarza Inteligencji Emocjonalnej Anny Matczak i Aleksandry Jaworowskiej (2006)

Program

rocznej szkoły inteligencji emocjonalnej

Inteligencja Emocjonalna – wprowadzenie
Kurs inaugurujący. Przedstawia podstawową wiedzę na temat programów emocjonalnych, pochodzenia emocji a także działania markerów somatycznych. Na tym kursie uczestnicy otrzymują narzędzie do wglądu w swoje podświadome preferencje emocjonalne.
 • Pochodzenie emocji
 • Funkcje i programy emocji
 • Charakterystyka emocji
 • Zarządzanie emocjami
 • Rozpoznawanie emocji
 • Emocje w relacjach

Dwa mechanizmy empatii. Jak rozpoznawać intencje innych ludzi bez konieczności słuchania tego, o czym mówią. Na tym kursie otrzymasz narzędzia stymulujące empatię i rozumienie mowy ciała.

 • Dostrajanie a budowanie relacji
 • Teoria proksemiki i jej konsekwencje
 • Fakty i mity na temat mowy ciała
 • Rodzaje ekspresji mimicznych i pantomimicznych
 • Empatia a współczucie
 • Czym jest psychopatia? (m. in. fascynująca koncepcja Kevina Duttona)

Ludzie są ze sobą powiązani na sposoby, z których na co dzień nie zdają sobie sprawy. Poznanie niewidzialnych nici spajających grupy ludzkie pozwala na lepsze nimi zarządzanie i dostosowanie do nich. Otrzymasz narzędzie do projektowania pożądanych reakcji społecznych w zakresie związanym z teorią gier.

 • Dlaczego ludzie tworzą grupy?
 • Facylitacja a próżniactwo społeczne
 • Syndrom myślenia grupowego
 • Deindywiduacja i psychologia tłumu
 • Role społeczne w zespołach
 • Dylemat więźnia i wspólne pastwisko

To wcale nie (jak się potocznie sądzi) sztuka odmawiania. To wyrażanie się w sposób komunikujący własne potrzeby i wartości, nie raniąc uczuć innych ludzi. Jak działa dialog wewnętrzny, wyznaczanie przestrzeni osobistej i granic, do czego prowadzi nadmiar asertywności, lepsza komunikacja.

 • Asertywność jako postawa wyrażania siebie
 • Prawa Fernstreheima i Todd
 • Typy postaw i zachowań
 • Asertywna odmowa - struktura, sposoby podtrzymywania relacji
 • Cztery style funkcjonowania - uległość, agresja, manipulacja i asertywność
 • Stawianie granic w relacjach
Małe zmiany komunikatu mogą prowadzić do kolosalnych zmian postaw i zachowań. Mechanizmy leżące u ich podstaw są omawiane w tym module a ponadto przekazywane narzędzia do skutecznego formułowania perswazyjnych komunikatów.
 • Wpływ społeczny, manipulacja i perswazja - definicja, różnice i części wspólne
 • Reguły wpływu społecznego
 • Od reguły do techniki - zastosowanie poszczególnych technik wpływu społecznego
 • Obrona przed wpływem i manipulacją
 • Cztery zasady skutecznej perswazji
 • Dwutorowy model perswazji i jego powszechność
Samoświadomość to droga do skuteczniejszych i lepszych reakcji na rozmaite sytuacje. Jak wybierać lepsze ścieżki kariery, partnerów, przyjaciół i aktywności na podstawie wiedzy na swój temat? Jakie narzędzia pomagają zwiększyć samoświadomość i podnieść poczucie wartości zarówno własne, jak innych osób. Ten moduł odpowiada na te pytania.
 • Introspekcja i obserwacja własnych zachowań
 • Schematy Ja - Inni
 • Myślenie o sobie
 • Obrona samooceny
 • Wysokość samooceny czy jej stabilność?
 • Atrybucja - czyli błąd na błędzie
Trudności w rozpoczynaniu aktywności i ich geneza. Modele motywacji i techniki wzbudzające ją zarówno u nas samych, jak i u innych ludzi.
 • Potrzeby jako źródła motywacji
 • Dwuczynnikowa teoria motywowania
 • Trzy składniki zachowania wg BJ Fogga - motywacja, wyzwalacz i złożoność zadania
 • Wyuczona bezradność - kiedy się nic nie chce i nie może
 • Flow - aktywność nastawiona na aktywność
 • Motywacja teliczna i parateliczna oraz wewnętrzna i zewnętrzna
 • Dialog motywacyjny Pantalona
Narzędzia do budowania pozycji lidera a także skutecznych metod komunikacji z osobami posiadającymi władzę i reprezentującymi różne typy przywódcze.
 • Przywództwo transformacyjne vs. transakcyjne
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Przywództwo wszechstronne
 • Przywództwo charyzmatyczne
 • Język i komunikacja z określonymi typami przywódczymi
 • Definicja i rodzaje władzy w ujęciu psychologicznym
Regulowanie emocji. Opanowywanie gniewu, paniki, wzbudzanie pozytywnego nastroju. Budowanie nawyków i wytrwałości w dążeniu do wybranych celów, walki z nawykami i przyzwyczajeniami, z którymi chcemy skończyć.
 • Kontrola emocjonalna - termometr emocji
 • Zarządzanie uwagą
 • Samokontrola a modelowanie zachowań
 • Dwa systemu regulacji zachowania
 • Psychologiczne reakcje w emocjonalnych sytuacjach
 • Wola jako mięsień
Zajęcia podsumowujące. Narzędzia wspierające procesy kreowania zmian.
 • Stałość vs zmienność jako dwa wymiary postrzegania osobowości
 • Różnice indywidualne i ich podłoże
 • Narzędzia budowania zmiany
 • Ja realne, Ja idealne i Ja powinnościowe jako regulatory zachowania człowieka
 • Inteligencja emocjonalna w przekroju – podsumowanie rocznego kursu

Nabór na rok 2021/2022 zamknięty

Szkoła tylko dla osób pełnoletnich | Zobacz regulamin

Zapisz się na nasz newsletter aby dostać powiadomienie o nowym naborze

  Filmy
  Weź SIE
  Weź SIE
  Rozbudzone-relacje
  Galeria
  © 2021 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.