Rozbudzone Relacje

Zobacz manifest rocznej szkoły inteligencji emocjonalnej

Nie znając siebie, zdajesz się na los

Tak, jak XX wiek był wiekiem rozwoju technologii i nauki, XXI stulecie to czas, w którym przewagę zyskają osoby, które posiądą wiedzę dotyczącą funkcjonowania emocji i relacji.

Komunikacja z innymi, samoświadomość, kontrola swoich emocji, kształtowanie swoich nawyków i wpływanie na emocje innych to nowoczesne kompetencje, nieodzowne w sięganiu po marzenia i realizację celów. Tym właśnie jest INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Jedyna szkoła, której program poddał się badaniom naukowym!

Poprzez wykonywanie psychologicznych testów psychometrycznych przed rozpoczęciem i po zakończeniu naszego rocznego programu szkoleniowego, udowodniliśmy że inteligencję emocjonalną można podnieść poprzez odpowiedni proces edukacyjny. Jesteśmy jedyną placówką edukacyjną w kraju, wykonującą tego typu pomiar.


Przed SIE M=21,78 - wyniki przeciętne
Po SIE M=27,56 - wyniki wysokie
N=22
t(21)= -6,56; p<0,001*

*Wyniki obliczono za pomocą Dwuwymiarowego Inwentarza Inteligencji Emocjonalnej Anny Matczak i Aleksandry Jaworowskiej (2006)

Słuchacze widzą swoje postępy i uzyskują certyfikat je potwierdzający!

Na zakończenie programu rocznego Słuchacze wypełniają ponownie testy psychometryczne, mierzące inteligencję emocjonalną. Ich wyniki są zapisane w specjalnym certyfikacie ukończenia kursu i stanowią prawdziwy i jedyny w Polsce tego typu wyznacznik potwierdzający zdobycie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi.

Program

rocznej szkoły inteligencji emocjonalnej

Inteligencja Emocjonalna – wprowadzenie

Kurs inaugurujący. Czym jest, dlaczego jest tak ważna, kiedy jest wysoka a kiedy niska i jak wpływa na nasze życie inteligencja emocjonalna.

 • Pochodzenie emocji
 • Funkcje i programy emocji
 • Charakterystyka emocji
 • Zarządzanie emocjami
 • Rozpoznawanie emocji
 • Emocje w relacjach

Dwa mechanizmy empatii. Czym różni się współczucie od empatii i dlaczego to ma tak duże znaczenie. Jak rozpoznać intencje innych ludzi, tylko na nich patrząc i obserwując ich zachowania. Dlaczego kontrolowanie mowy ciała jest tak bardzo trudne.

 • Dostrajanie a budowanie relacji
 • Funkcje neuronów lustrzanych
 • Teoria proksemiki i jej konsekwencje
 • Fakty i mity na temat mowy ciała
 • Rodzaje ekspresji mimicznych i pantomimicznych
 • Empatia a współczucie
 • Czym jest psychopatia? (m. in. fascynująca koncepcja Kevina Duttona)

To wcale nie (jak się potocznie sądzi) sztuka odmawiania. To wyrażanie się w sposób komunikujący własne potrzeby i wartości, nie raniąc uczuć innych ludzi. Jak działa dialog wewnętrzny, wyznaczanie przestrzeni osobistej i granic, do czego prowadzi nadmiar asertywności, lepsza komunikacja.

 • Asertywność jako postawa wyrażania siebie
 • Prawa Fernstreheima i Todd
 • Typy postaw i zachowań
 • Asertywna odmowa - struktura, sposoby podtrzymywania relacji
 • Cztery style funkcjonowania - uległość, agresja, manipulacja i asertywność
 • Stawianie granic w relacjach

Gdzie zaczyna się manipulacja. Techniki i reguły wpływu społecznego. Perswazja i jak się bronić przed wszechobecnym wpływem, któremu ulegamy nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że mamy pełną kontrolę.

 • Wpływ społeczny, manipulacja i perswazja - definicja, różnice i części wspólne
 • Reguły wpływu społecznego
 • Od reguły do techniki - zastosowanie poszczególnych technik wpływu społecznego
 • Obrona przed wpływem i manipulacją
 • Cztery zasady skutecznej perswazji
 • Dwutorowy model perswazji i jego powszechność

Samoświadomość to droga do skuteczniejszych i lepszych reakcji na rozmaite sytuacje. Jak wybierać lepsze ścieżki kariery, partnerów, przyjaciół i aktywności na podstawie wiedzy na swój temat. Podnoszenie samooceny i zgubne skutki zbyt niskiej, ale także wysokiej samooceny.

 • Introspekcja i obserwacja własnych zachowań
 • Schematy Ja - Inni
 • Myślenie o sobie
 • Obrona samooceny
 • Wysokość samooceny czy jej stabilność?
 • Atrybucja - czyli błąd na błędzie

Trudności w rozpoczynaniu aktywności i ich geneza. Modele motywacji i techniki wzbudzające ją zarówno u nas samych, jak i u innych ludzi. Mity na temat motywacji, dlaczego spędy motywacyjnych „Guru” nie działają na dłuższą metę.

 • Potrzeby jako źródła motywacji
 • Dwuczynnikowa teoria motywowania
 • Trzy składniki zachowania wg BJ Fogga - motywacja, wyzwalacz i złożoność zadania
 • Wyuczona bezradność - kiedy się nic nie chce i nie może
 • Flow - aktywność nastawiona na aktywność
 • Motywacja teliczna i parateliczna oraz wewnętrzna i zewnętrzna
 • Dialog motywacyjny Pantalona

Nie tylko dotyczy tego jak być dobrym liderem, ale również jak się komunikować z różnymi typami przywódców/szefów. Jak rozpoznać skutecznego przywódcę, a jak toksycznego i jak sobie poradzić i czerpać własne korzyści w obydwu sytuacjach.

 • Przywództwo transformacyjne vs. transakcyjne
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Przywództwo wszechstronne
 • Przywództwo charyzmatyczne
 • Język i komunikacja z określonymi typami przywódczymi
 • Definicja i rodzaje władzy w ujęciu psychologicznym

Para jako najmniejsza grupa. Odnajdowanie swojej roli, zjednanie sobie przychylności grupy, gry zespołowe, współzależność społeczna.

 • Dlaczego ludzie tworzą grupy?
 • Facylitacja a próżniactwo społeczne
 • Syndrom myślenia grupowego
 • Deindywiduacja i psychologia tłumu
 • Związki jako najmniejsze grupy społeczne
 • Role społeczne w zespołach
 • Dylemat więźnia i wspólne pastwisko

Regulowanie emocji. Opanowywanie gniewu, paniki, wzbudzanie pozytywnego nastroju. Budowanie nawyków i wytrwałości w dążeniu do wybranych celów, walki z nawykami i przyzwyczajeniami, z którymi chcemy skończyć.

 • Kontrola emocjonalna - termometr emocji
 • Zarządzanie uwagą
 • Samokontrola a modelowanie zachowań
 • Dwa systemu regulacji zachowania
 • Psychologiczne reakcje w emocjonalnych sytuacjach
 • Wola jako mięsień

Zajęcia podsumowujące.

 • Stałość vs zmienność jako dwa wymiary postrzegania osobowości
 • Różnice indywidualne i ich podłoże
 • Narzędzia budowania zmiany
 • Ja realne, Ja idealne i Ja powinnościowe jako regulatory zachowania człowieka
 • Inteligencja emocjonalna w przekroju – podsumowanie rocznego kursu
nowość

Neuronaukowe Podstawy Zachowania

W tym roku mamy specjalną nowość! Oprócz naszego rocznego programu, uczestnicy szkoły, będą mogli wysłuchać fascynujących wykładów Jarosława Świątka dotyczących tego w jaki sposób działa ludzki mózg w obliczu wyzwań codzienności i wyciągnąć wiele praktycznej wiedzy odnośnie poprawiania nawyków i celów zarówno osobistych jak i zawodowych.

Poznasz odpowiedzi na pytania:
 • Jak mózg podejmuje decyzje?
 • Jak zapamiętujemy i zapominamy, i jak za pomocą procesów pamięci wygasić fobię?
 • Jak postrzegamy czas i dlaczego z wiekiem biegnie coraz szybciej?
 • Dlaczego mózg nie cierpi liczb?
 • Dlaczego porażka z komputerem w szachy jest źródłem naszej siły i przewagi?
 • Czym jest nuda i dlaczego mózg jej nie znosi?

Zapisy na rok 2019/2020 otwarte!

Tylko do 31 sierpnia.

Szkoła tylko dla osób pełnoletnich | Zobacz regulamin

Filmy
Weź SIE
Rozbudzone-relacje
Galeria
© 2019 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.