Wywiad z doktorem Sławomirem Jarmużem

Rynek szkoleniowy w Polsce jest coraz dojrzalszy, ale nadal panuje na nim wiele mitów i uproszczeń.
© 2019 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.