W pułapce myśli

Dane z badań wskazują, że około połowa objawów depresji ma swoje źródło w braku akceptacji siebie i swojego życia. Okazuje się, że już sama akceptacja prowadzi do uruchomienia czynności homeostatycznych psychiki – czyli do jej zdrowienia.
© 2019 SIE – Szkoła Inteligencji Emocjonalnej.